• Datum předložení projektu: duben 2015
  • Datum přijetí projektu: 12/2015
  • Podpis smlouvy o poskytnutí podpory: 01/2016
  • Smlouva o spolupráci mezi příjemci: únor 2016
  • Datum zahájení realizace: 03/2016
  • Datum ukončení realizace: 12/2020

Roční zprávy o realizaci projektu (vždy k 7. lednu následujícího roku):

  • Souhrnná písemná roční zpráva o průběhu řešení, plnění cílů a uplatněných výsledcích
  • Doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za předchozí rok
  • Doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za předchozí rok

Závěrečná zpráva o realizaci projektu: do 30. 1. 2021