ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci
digitálních (knihovních) sbírek

Id-kód projektu DG16P02R044
Společný projekt více uchazečů (konsorcium příjemců) na období 2016-2020

Ministerstvo kultury, program NAKI II, Globální cíl č. 2 – Kulturní dědictví,
Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami,
Specifický cíl č.2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví

  1. Vymezení konkrétních cílů
  2. Vazba na dříve řešené projekty
  3. Rozbor stavu řešení problému v ČR a zahraničí
  4. Metodika řešení projektu
  5. Výčet očekávaných výsledků
  6. Kritické předpoklady pro dosažení cíle projektu, popis rizik projektu
  7. Etapy projektu