Kritické předpoklady pro dosažení cíle projektu, popis rizik projektu

a) Technické zázemí pro řešení projektu – projekt vyžaduje pro řešení standardní vybavení výpočetní technikou, které je v institucích podílejících se na řešení projektu na velmi dobré úrovni, včetně vybavení informačními zdroji. K dispozici jsou také velkokapacitní úložiště dat. Projektový tým disponuje kvalitními znalostmi řešené problematiky a schopností vykázat reálné výsledky, což je prokázáno předchozími aplikovanými výsledky z minulých let a odbornou publikační činností.

b) Právní a organizační rizika – účastníci projektu dlouhodobě pracují v prostředí projektového financování a mají odpovídajícím způsobem nastaveny vnitřní mechanismy organizace i zpracování věcných i formálních náležitostí projektů.

c) Lidské zdroje – projekt zajišťují řešitelské týmy z největších českých knihoven a 2. největší české univerzity, které deklarovaly jasný zájem naplnit jeho cíle. Vedoucí jednotlivých skupin zajišťujících naplnění cílů projektu, jsou i ve svých institucích dlouhodobě (až na zástupce NK) na vedoucích pozicích, mají zkušenosti s vedením projektů s celonárodním i mezinárodním dopadem a poskytují záruku kvalifikovaného personálního zajištění. S řešitelským týmem bude spolupracovat vybraná vývojářská společnost, u které budou vyžadovány zkušenosti s vytvářením obdobných řešení založených na softwarových komponentech s otevřeným zdrojovým kódem