Výzkum navazuje mimo jiné na výstupy projektů:

  • DF12P01OVV002 – Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů
  • DF12P01OVV006 – Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (2012–2015, MK0/DF)
  • Projekt IOP – vytvoření Národní digitální knihovny (IOP MV ČR, výzva 03 – číslo projektu 116)
  • Pilotní projekt pro low-barier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot, Fond rozvoje CESNET č. 516R1/2014, 2014/09-2015/10)