Etapa 1:
Analýza stávajících standardů dlouhodobé archivace a systémů k integraci do ARCLib, příprava metodik, vývoj softwaru a testování

Budou probíhat práce na přípravě metodik pro dlouhodobou logickou i bitovou ochranu dat v souladu s mezinárodními standardy a s ohledem na řešení využívaná pro produkci, zpřístupnění a uchování digitálních dat v knihovnách v České republice. Metodiky budou podrobeny procesu certifikace na konci této 1. etapy a budou patřit mezi hlavní cíle projektu.

V 1. etapě budou probíhat analýzy systémů Archivematica, ProArc, Kramerius a DSpace za účelem jejich zapojení do komplexního archivačního řešení ARCLib. Po úvodních analýzách budou zahájeny vývojové práce na integrujícím řešení ARCLib s ohledem na získané poznatky a rozpracované metodiky. Již během první etapy bude uvolněno softwarové řešení k testování, které umožní zkušební provoz pro ověření funkcionality a výkonu. Zpětná vazba z testování bude sloužit jako podklad pro další práce na projektu.

Odpovědnosti za řešení jednotlivých částí budou rozděleny tímto způsobem:

 • Příprava metodiky pro logickou ochranu dat – Knihovna Akademie věd ČR
 • Příprava metodiky pro bitovou ochranu dat – Masarykova univerzita
 • Integrace Archivematiky a DSpace do řešení ARCLib – Masarykova univerzita
 • Integrace systémů ProArc a Kramerius do řešení ARCLib – Knihovna Akademie věd ČR
 • Definice standardů pro výměnné informační balíčky v rámci řešení ARCLib – Národní knihovna ČR
 • Koordinace prací na zastřešujícím řešení ARCLib – Knihovna Akademie věd ČR (programátorské práce budou zajištěny externí společností)

Řešitelé všech příjemců se budou v rámci projektu podílet na analytických pracích, připomínkování materiálů, testování a publikační činnosti.

 • Datum zahájení řešení etapy: 2016-03-01
 • Datum ukončení řešení etapy: 2018-12-31
 • Převažující typ výzkumu při řešení etapy: aplikovaný výzkum a vývoj
 • Výsledky etapy:
 • Metodika pro dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat
 • Metodika pro fyzické ukládání velkého množství dat a zajištění bit-level ochrany pro potřeby dlouhodobé archivace
 • publikační činnost – 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek
 • Forma zpracování a předání výsledků etapy:
 • 2 x certifikovaná metodika
 • 2 x článek ve sborníku
 • 2 x recenzovaný odborný článek
 • Termín odevzdání výsledků etapy:
 • 2017-12-31 Metodika pro dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat
 • 2018-12-31 Metodika pro fyzické ukládání velkého množství dat a zajištění bit-level ochrany pro potřeby dlouhodobé archivace
 • 2018-12-31 publikační činnost – 2× článek ve sborníku, 2× recenzovaný odborný článek

Etapa 2:
Vývoj, testování, produkční implementace a nasazení archivačního řešení ARCLib

Na základě provedených analýz a metodik bude probíhat vývoj. Část týmu, která je odpovědná za přípravu metodik a definici standardů bude dohlížet na jejich důkladnou implementaci a v případě potřeby (zejména při změnách na mezinárodní úrovni) bude metodické pokyny a standardy aktualizovat. Hotové části softwarového řešení budou testovány, postupně doplňovány o další funkce a převáděny do produkční podoby. Bude docházek k integraci dat z jednotlivých systémů do archivačního řešení ARCLib (včetně integrace dalších relevantních systémů dle potřeby – např. Invenio). Zvláštní pozornost bude věnována integraci systému Archivematica, včetně využití jeho nových funkcí, které budou v budoucnu k dispozici. Výstupem bude zveřejnění, plné ověření a ostré nasazení hlavního softwarového výsledku projektu s plnou podporou standardu OAIS – komplexního archivačního řešení ARCLib.

Odpovědnosti za řešení jednotlivých částí budou rozděleny tímto způsobem:

 • Aktualizace standardů logické ochrany dat a kontrola jejich implementace v řešení ARCLib – Knihovna Akademie věd ČR
 • Aktualizace standardů bitové ochrany dat a kontrola jejich implementace v řešení ARCLib – Masarykova univerzita
 • Integrace Archivematiky a DSpace do řešení ARCLib – Masarykova univerzita
 • Integrace systémů ProArc a Kramerius do řešení ARCLib – Knihovna Akademie věd ČR
 • Definice standardů pro výměnné informační balíčky v rámci řešení ARCLib – Národní knihovna ČR
 • Koordinace prací na zastřešujícím řešení ARCLib – Knihovna Akademie věd ČR (programátorské práce budou zajištěny externí společností)
 • Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem včetně otestování výměny informačních balíčků – Knihovna AV ČR

Řešitelé všech příjemců se budou v rámci projektu podílet na analytických pracích, připomínkování materiálů, testování a publikační činnosti.

 • Datum zahájení řešení etapy: 2019-01-01
 • Datum ukončení řešení etapy: 2020-12-31
 • Převažující typ výzkumu při řešení etapy: aplikovaný výzkum a vývoj
 • Výsledky etapy:
 • ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dat
 • Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem v Knihovně AV ČR
 • publikační činnost – 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek
 • Forma zpracování a předání výsledků etapy:
 • 1 x software
 • 1 x poloprovoz
 • 2 x článek ve sborníku
 • 2 x recenzovaný odborný článek
 • Termín odevzdání výsledků etapy:
 • 2020-12-31 ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dat
 • 2020-12-31 Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem v Knihovně AV ČR
 • 2020-12-31 publikační činnost – 2 x článek ve sborníku, 2 x recenzovaný odborný článek