Druh výsledku: R

 • Kategorie výsledku: hlavní
 • Název výsledku: ARCLib
 • Charakteristika: Komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dat a dokumentů se zaměřením na knihovní sbírky.
 • Rok uplatnění výsledku: 2020
 • Budoucí uživatelé výsledku: Zpravidla větší knihovny, které mají své digitalizační projekty a které rozšiřují své fondy o elektronické dokumenty a musí tedy řešit dlouhodobou archivaci digitálních dat. Typicky krajské knihovny a odborné knihovny např. Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna AV ČR, ad.

Druh výsledku: N-met

 • Kategorie výsledku: hlavní
 • Název výsledku: Metodika pro dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat
 • Charakteristika: Metodika pro dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat pro české prostředí s ohledem na mezinárodní standardy (zejména referenční model OAIS – ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363
 • Rok uplatnění výsledku: 2017
 • Budoucí uživatelé výsledku: Zpravidla větší knihovny, které mají své digitalizační projekty a které rozšiřují své fondy o elektronické dokumenty a musí tedy řešit dlouhodobou archivaci digitálních dat. Typicky krajské knihovny a odborné knihovny např. Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna AV ČR, ad.

Druh výsledku: N-met

 • Kategorie výsledku: hlavni
 • Název výsledku: Metodika pro fyzické ukládání velkého množství dat a zajištění bit-level ochrany pro potřeby dlouhodobé archivace
 • Charakteristika: Výstupem bude certifikovaná metodika pro fyzické ukládání dat a bit-level ochranu v rámci systému ARCLib pro potřeby dlouhodobé archivace digitálních dat a dokumentů. Součástí této metodiky bude popis základních nároků na úložiště, které lze za účelem dlouhodobého ukládání dat spolu s bit-level ochranou využít.
 • Rok uplatnění výsledku: 2018
 • Budoucí uživatelé výsledku: Zpravidla větší knihovny, které mají své digitalizační projekty a které rozšiřují své fondy o elektronické dokumenty a musí tedy řešit dlouhodobou archivaci digitálních dat. Typicky krajské knihovny a odborné knihovny např. Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna AV ČR, ad.

Druh výsledku: Z-polop

 • Kategorie výsledku: hlavní
 • Název výsledku: Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem v Knihovně AV ČR
 • Charakteristika: Archivační řešení ARCLib bude formou poloprovozu nasazeno a ověřeno v Knihovně AV ČR.
 • Rok uplatnění výsledku: 2020
 • Budoucí uživatelé výsledku: Zpravidla větší knihovny, které mají své digitalizační projekty a které rozšiřují své fondy o elektronické dokumenty a musí tedy řešit dlouhodobou archivaci digitálních dat. Typicky krajské knihovny a odborné knihovny např. Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna AV ČR, ad.
 • V rámci poloprovozu budou uložena data ústavů AV ČR a knihovny Národního muzea.

Druh výsledku: D

 • Kategorie výsledku: vedlejší
 • Název výsledku: Článek ve sborníku z konference; název bude odpovídat výsledku projektu, který bude na konferenci prezentován. V průběhu projektu budou publikovány celkem 4 články ve sborníku.
 • Charakteristika: Průběžná prezentace výsledků projektu na odborných konferencích spojená s publikací článku ve sborníku
 • Rok uplatnění výsledku: 2018 a 2020
 • Budoucí uživatelé výsledku: Pracovníci paměťových institucí zaměřených na dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, studenti a odborná veřejnost.

Druh výsledku: J

 • Kategorie výsledku: vedlejší
 • Název výsledku: Recenzovaný odborný článek; název bude odpovídat výsledku projektu, který bude v článku popisován. V průběhu projektu budou publikovány celkem 4 recenzované odborné články.
 • Charakteristika: Průběžná prezentace výsledků projektu v recenzovaných odborných článcích
 • Rok uplatnění výsledku: 2018 a 2020
 • Budoucí uživatelé výsledku: Pracovníci paměťových institucí zaměřených na dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, studenti a odborná veřejnost.

Souhrnná tabulka předpokládaných výsledků:

 • N-met – certifikovaná metodika 2
 • R – software 1
 • Z-polop – ověřená technologie 1
 • D – článek ve sborníku (z konference) 4
 • J – recenzovaný odborný článek 4